Design a site like this with WordPress.com
Get started

Medlemsmøde 2016

Som opfølgning på Jens´s indlæg kunne jeg foreslå, at vi efter det traditionele medlemsmøde ved broen I Juli (dato endnu ikke fastsat) går ud til bådene og hjælper dem som ønsker hjælp med at hale anker m.m. op af sandet. Jeg har en hjemmelavet ankerkæde optrækker som jeg kan tage med. Hvis alle tager en …

Godt Nytår i Ellinge Havn – Status på sejlrenden !

Vinterstormene I 2015 har på ny formet Ellinge Havn i et nyt format. Sejlrenden ser ud til at være mere genskabt som tidligere, men med meget højt sand niveau på siderne, hvilket vil sige, at alle både som ikke ligger præcist i sejlrenden må forvente at ligge på grund det meste af tiden. (med mindre …