Design a site like this with WordPress.com
Get started

Vindstille septemberdag gav 5 Isinger, 5 Skrubber og 1 kæmpe fjæsing.

Med meget svag vind til ren vindstille var det en fornøjelse at være på havet i dag, og fangsten blev 10 pæne fladfisk, en kæmpe fjæsing på 3-400 g samt en enkelt hornfisk. En af skrubberne var ganske stor ca. 7-800 g. I går blev der fanget en makrel på blink hørte vi fra en …