Design a site like this with WordPress.com
Get started

Godt Nytår i Ellinge Havn – Status på sejlrenden !

Vinterstormene I 2015 har på ny formet Ellinge Havn i et nyt format. Sejlrenden ser ud til at være mere genskabt som tidligere, men med meget højt sand niveau på siderne, hvilket vil sige, at alle både som ikke ligger præcist i sejlrenden må forvente at ligge på grund det meste af tiden. (med mindre …