Design a site like this with WordPress.com
Get started

“Herreløse ankerkæder”

Hej. Jeg har gennem sommeren sat mine egne bøjer og fendere på de gamle anker kæder som jeg typisk fandt på sandet ved lavvande. Uden bøje vil kæderne hurtigt blive begravet og forsvinde i sandet igen. Jeg havde håbet at ejermændene havde kontaktet mig så jeg kunne få mine bøjer igen. Jeg ved at en …