Design a site like this with WordPress.com
Get started

Bådmøde den 18. juli 2015

Hej alle 11 medlemmer af “bådklubben” var samlet en god times tid til en snak om både, vand, fisk og glæderne ved stranden. Birger forevigede deltagerne. Carsten havde sin PCèr med forklaring sammen med Peter på brugen af vores hjemmeside. Historier om tyverier sidste sommer, tyverisikring, ankerblokke m.v. Vi havde regnet med at gå ud og trække …

ADVARSEL !!!

Til alle – og især nye folk som ikke er vandt til at færdes i området skal rettes en skarp advarsel. Når man går ud med sin båd fra ophaler-pladsen mod havet passerer man vand udløbet markeret til højre i billedet. Her går vandet fra knæ højt til 1½-2 m og der er bundløst dynd …

Vindstille septemberdag gav 5 Isinger, 5 Skrubber og 1 kæmpe fjæsing.

Med meget svag vind til ren vindstille var det en fornøjelse at være på havet i dag, og fangsten blev 10 pæne fladfisk, en kæmpe fjæsing på 3-400 g samt en enkelt hornfisk. En af skrubberne var ganske stor ca. 7-800 g. I går blev der fanget en makrel på blink hørte vi fra en …