Ankeringsforhold juni 2016

Kære alle Strømrenden har ændret løb i år, men er faktisk dyb og velegnet til opankring. Vi havde selv voldsomt besvær med at få ankerblokken op og flyttet. Hvis i har brug for hjælp med at flytte jeres blok så ring til mig. 40 96 37 14 Hilsen Jens

Godt Nytår i Ellinge Havn – Status på sejlrenden !

Vinterstormene I 2015 har på ny formet Ellinge Havn i et nyt format. Sejlrenden ser ud til at være mere genskabt som tidligere, men med meget højt sand niveau på siderne, hvilket vil sige, at alle både som ikke ligger præcist i sejlrenden må forvente at ligge på grund det meste af tiden. (med mindre …

Create your website with WordPress.com
Get started